جهت مشاهده آخرین وضعیت ثبت نام کد فراگیر خود ، کد پیگیری را که در زمان ثبت نام در سامانه افغان کد دریافت نموده اید را در کادر زیر وارد نمایید.